Tin Tức

Liên Thông Máy Chủ Đầu Tháng 6

Thiếu Hiệp thân mến,
Ca Nhi sẽ tiếp tục Liên Thông một số máy chủ để anh hùng hào kiệt tứ phương có thể hội tựu và giao lưu tranh bá.

Trong thời gian Liên Thông, các máy chủ trong danh sách Liên Thông sẽ tạm đóng để cập nhật dữ liệu, Thiếu Hiệp sẽ không thể đăng nhập trong quá trình Liên Thông diễn ra, cụ thể như sau:


  
Nội Dung Liên Thông:

➤ Ảnh hưởng: Toàn bộ các máy chủ liên thông sẽ bảo trì trong thời gian trên. Sau khi hoàn tất, những Thiếu Hiệp tại cùng cụm máy chủ liên thông sẽ gặp nhau.

➤ Chi tiết các máy chủ được liên thông với nhau thành một cụm dự kiến Thiếu Hiệp có thể tham khảo tại thông tin dưới đây: Liên Thông sẽ chia theo từng đợt, theo từng cụm Server thời gian cụ thể như sau:

➤ Đợt 1: Thời Gian dự kiến từ 8h30 đến 10h30 Ngày 01/06/2020 Liên Thông Cụm 31 (Máy Chủ Gốc S70-Tốn Kiếm).

➤ Đợt 2: Thời Gian dự kiến từ 8h30 đến 10h30 Ngày 06/06/2020 Liên Thông Cụm 32 (Máy Chủ Gốc S73-Khôn Kiếm), Cụm 34 (Máy Chủ Gốc S75-Nguyệt Kiếm).

➤ Đợt 3: Thời Gian dự kiến từ 8h30 đến 10h30 Ngày 02/06/2020 Liên Thông Cụm 33 (Máy Chủ Gốc S72-Cấn Kiếm).

✵ Quy Tắc Liên Thông:


 Sau khi Liên Thông, tên Nhân Vật/Bang Hội sẽ thêm tiền tố máy chủ gốc.

 Vật phẩm đang bán tại Chợ sẽ vẫn được treo bán và hiển thị chung với các máy chủ Liên Thông.

 Thiếu Hiệp đăng nhập đúng tài khoản và chọn đúng Server lúc trước của Thiếu Hiệp để vào game thì mới có được nhân vật mà Thiếu Hiệp đã chơi trước đó.

➤ Bảng Xếp Hạng:

 BXH cấp, Đồng Hành, Thú Cưỡi, Lực Chiến: Căn cứ vào thực lực hiện có của Thiếu Hiệp tiến hành sắp xếp lại thứ tự.

 BXH Hoa Sơn Luận Kiếm: sẽ bị làm mới, Thiếu Hiệp phải tiến hành đấu lại để phân thứ hạng.

 Võ lâm Tranh Bá sẽ bị làm mới. Sau đó sẽ quyết định bang quán quân bằng trận đấu sau khi kết thúc Liên Thông.

 Trong vòng 15 ngày không có đăng nhập và nhân vật ≤ lv 70 sẽ bị xóa nhân vật.

 Hoạt động Đinh Tử Cấm: Điểm xếp hạng của nhân vật sẽ được giữ nguyên, khi Liên Thông hoàn tất tùy thuộc vào điểm hiện có sẽ sắp xếp lại thứ tự bảng xếp hạng.

✵ Lưu Ý:

➤ Thiếu Hiệp không thể đăng nhập trong quá trình Liên Thông.

➤ Thiếu Hiệp không nạp thẻ trong quá trình Liên Thông diễn ra.

➤  Sự kiện ở cụm Server Liên Thông có thể sẽ lùi ngày sự kiện về Sự kiện của tuần trước đó. ( Tùy thuộc vào ngày mở Server sẽ bị thiếu số ngày sự kiện), mong Thiếu Hiệp lưu ý sắp xếp tham gia các Sự Kiện để tránh các trường hợp không mong muốn (không đủ ngày sự kiện đối với các sự kiện tích lũy hoặc không nhận đủ các mốc của các sự kiện quay thưởng/rút thưởng).

➤ Sự Kiện ở các máy chủ liên thông bao gồm sự kiện theo tuần, sự kiện lễ, các sự kiện liên server... sẽ được tính theo sự kiện của máy chủ gốc (Ví Dụ cụm 31 sẽ theo sự kiện của Máy Chủ Gốc S70-Tốn Kiếm).

➤ Ca Nhi khuyến cáo Thiếu Hiệp nên thu hồi vật phẩm đang bán ở Chợ trước thời gian Liên Thông Server để tránh mất vật phẩm, Ca Nhi không thể hỗ trợ vấn đề này.


Ca Nhi kính bút!