Trang Bị

Trang Bị

Mạnh Hóa |  Tẩy LuyệnThần BinhKiếm Hồn | Bộ Trang Bị

 Trang bị cơ bản của Kiếm Ca bao gồm những loại vật phẩm sau:

 Vũ khí, Áo, Nón, Khố, Hộ Uyển, Giày, Dây, Bội: có thể tìm được qua các hoạt động ngày, đánh BOSS, ghép trang bị, mua từ Chợ của người chơi khác hoặc Tầm Bảo.

 Nhẫn và Vòng Tay: có thể tìm được khi quay vòng Tầm Bảo, mua từ Chợ của người chơi khác rao bán.

 Chòm Sao: Thông qua phó bản hoặc mua từ Chợ của người chơi khác rao bán.

 Thần Binh, Bối Sức: Thần Binh, Bối Sức cơ bản có được khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến.

 Kiếm Hồn: thông qua thu thập trang bị yêu cầu để kích hoạt và nâng cấp.

 

 Trang bị của Kiếm Ca phân chia theo cấp độ vầ bậc chuyển chức.

 Theo màu sắc: Lục --> Lam --> Tím --> Cam --> Đỏ

 Theo sao: 0 sao --> 1 sao --> 2 sao --> 3 sao

 Ngoài ra, trang bị Kiếm Ca còn có thể rèn thành bộ: Vô Song và Chí Tôn. Khi Thiếu Hiệp trang bị đủ bộ sẽ kích hoạt các thuộc tính ẩn uy lực cực cao.