Thư viện

Tình Định Tam Sinh

Nhân duyên, thiên định, duyên tương ngộ
Gian nguy, sinh tử bất than oán
Đồng cam, cộng khổ kết lương duyên

 Nhân Duyên trong giang hồ là sự bất chợt, cũng có khi là đã an bày trước. Bên nhau bôn tẩu, diệt ác trừ gian, ngắm hoa thưởng nguyệt. Dần dần ái tình gắn kết, dệt nên những chuỗi ngày hạnh phúc ngập tràn khi hai con tim hòa cùng nhịp đập.

 Hệ Thống Tình Duyên trong Kiếm Ca cũng là nơi gắn kết nhân duyên của Thiếu Hiệp, cũng từ nơi này Thiếu Hiệp sẽ tìm được mối lương duyên do trời an bày cho mình.

 Sau khi Thiếu Hiệp đạt cấp độ 199, hệ thống Nhân Duyên sẽ được mở, Thiếu Hiệp phải thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu để có thể cùng người thương của mình kết thành lương duyên, các nhiệm vụ sẽ có độ khó tăng dần đòi hỏi đôi Uyên Ương phải đồng tâm đồng sức để vượt qua. Khi thỏa các yêu cầu các Thiếu Hiệp có thể đi đến kết hôn và tiến vào lễ đường thực hiện các nghi thức của hôn lễ.


 Kết thành Uyên Ương, Vĩnh Kết Đồng Tâm, trọn đời có nhau!


 Đặc biệt: Kiếm Ca còn có Bảo Bảo chính là kết tinh tình yêu của mối lương duyên này: