Hệ Thống Nội Kinh

Nội Kinh

 Nội Kinh, một trang bị tăng cấp thuộc tính nhân vật, giúp Thiếu Hiệp nâng cao lực chiến, sức mạnh nhân vật mà còn khai phá những tiềm năng bản thân.

 

 Nhưng Nội Kinh không dễ có được, Thiếu Hiệp phải vượt qua Tàng Kinh Các nơi chứa đựng những Tuyệt Học bậc nhất của Võ Lâm, mỗi tầng đều có một Cao thủ Võ Lâm hoặc Thần Thú trấn giữ, phần thưởng cho người chiến thắng là trang bị Nội Kinh với sức mạnh kinh hồn sẽ giúp Thiếu Hiệp dễ dàng vượt qua những thử thách trong con đường phiêu bạt giang hồ.