Hướng dẫn

Hệ Thống VIP

 Đặc Quyền VIP trong Kiếm Ca với nhiều ưu đãi hấp dẫn như sử dụng Thần Hành Ngoa vô hạn, tăng số lượt vào các phó bản hay Boss, Buff riêng, tăng thêm EXP diệt quái, nhiệm vụ đặc quyền riêng và rất nhiều ưu đãi khác đang chờ Thiếu Hiệp khám phá. Để kích hoạt đặc Quyền VIP, Thiếu Hiệp phải tiến hành mua gói VIP tại trang Nạp Thẻ.Thiếu Hiệp có thể tham khảo hướng dẫn Nạp Thẻ Tại Đây Thẻ VIP có 2 loại VIP Chí Tôn có thời hạn 30 ngày và VIP Chí Tôn vĩnh viễn.
Sau khi hoàn tất giao dịch trên, Thiếu Hiệp sẽ sở hữu ngay VIP 4, để tăng cấp VIP trong Kiếm Ca Thiếu Hiệp cần tiêu phí KNB để nhận điểm VIP.


 Ngoài những ưu đãi của đặc quyền VIP, Thiếu Hiệp sẽ có thể mở các nhiệm vụ VIP nhận được vô số vật phẩm giá trị.➤ Lưu ý:

 Gói Chí Tôn chỉ  kích hoạt đặc quyền VIP, khi thanh toán sẽ không nhận được KNB.

 Đối với thẻ VIP có thời hạn khi thẻ này hết hạn Thiếu Hiệp sẽ trở về VIP 0, mất những ưu đãi của đặc quyền VIP đã được cho đến khi Thiếu Hiệp mua lại thẻ VIP mới sẽ kích hoạt lại  toàn bộ đến cấp VIP đã đạt được trước đó.