Thư viện

Bang Hội

 Trên con đường phiêu bạt giang hồ, Thiếu Hiệp chắc sẽ cần một cộng đồng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, chính vì thế Thiếu Hiệp hãy nhanh chóng tạo một Bang Hội hoặc tìm cho mình một Bang Hội nào đó để gia nhập cùng nhau xây dựng, tương tác giúp con đường hành hiệp trở nên dễ dàng.

 Khi đạt cấp nhất định, Thiếu Hiệp sẽ mở tính năng Bang Hội để tạo bang Thiếu Hiệp cần có Lệnh Bài Bang, vật phẩm này có thể tìm được thông qua tiêu diệt Boss ở bản đồ Ác Nhân Cốc hoặc mua trực tiếp tại Kỳ Trân Các

✰ Quyền Lợi Bang Hội

Tham gia vào bang hội, thiếu hiệp sẽ nhận được rất nhiều lợi ích:

 Bổng Lộc mỗi ngày

 Đổi vật phẩm tại shop Lễ Kim Bang

 Nhận Lì Xì may mắn của bang hội

 Được tham gia các hoạt động đặc sắc và hấp dẫn: Bảo Vệ Bang. Thần Thú Bang, Tiệc Bang, Tranh Bá Bang.


 Đặc biệt mỗi tuần Thiếu Hiệp sẽ có thể nhận 70 vòng nhiệm vụ Bang Hội nhận nhiều cống hiến dùng nâng cấp tâm pháp bang hội, nâng cao thuộc tính và lực chiến nhân vật.